top of page

דרישות

כדי להתקשר ולהפעיל את EL 5G, נדרש המידע הבא:

/3 הפניות אישיות.
סוג הפניות עם שם מלא, קשר ומספר טלפון של כל אחד.
1. של חברות.
2. labor 
3. מוכר
/הקואורדינטות או המיקום של המקום  שם תשתמש בשירות.
/ תמונה של המתעניין מחזיק בזהות בגובה הכתפיים.
/ תמונה הפוכה וימינה של הזהות, DNI ID, DUE, DPI וכו'.
/ הדוא"ל ומספר הטלפון שלך.

אלו הן דרישות הנדרשות על ידי תקנות התקשורת עבור שירות זה בכל מדינה.
יש לשלם את עלות הציוד והתשלום החודשי מראש וזמן האספקה המרבי   הוא 12 ימי עסקים לאחר ביצוע ההזמנה.   
הן התשלומים הראשוניים והן התשלומים החודשיים משולמים ישירות לבנק. כאשר מחליטים לרכוש אותו, ניתן לבקש את חשבון ההפקדה ב- WhatsApp CALL CENTER +50431940777 או עם הסוכן או המפיץ המקומי iTCommMedia. 

bottom of page